ZBIROH


V samé severozápadní výspě regionu, v místech, kde Podbrdsko přechází v Křivoklátskou vrchovinu, se rozložilo městečko Zbiroh. Zdaleka celému místu vévodí postupně rekonstruovaný zámek, viditelný ze širokého okolí.
V minulosti se ke Zbirohu váže např. jméno malíře Alfonse Muchy, který zde vytvořil svou proslulou Slovanskou epopej.

První čs. poštovní známka, navržená Alfonsem Muchou. Alfonse Muchu znají rovněž čeští filatelisté. Poté, co se v roce 1918 vytvořila samostatná Československá republika, navrhl Mucha její první poštovní známku. Jsou na ní Hradčany s vycházejícím sluncem v pozadí, což symbolizovalo zrození samostatného čs. státu.

Mucha ovšem není jediným umělcem, jenž je se Zbirohem spjat. Své dětství zde prožil Josef Václav Sládek, vztah k městečku má i další básník - Fráňa Šrámek. Tvořil zde hudební skladatel Václav Vačkář, jehož jméno dnes nese místní každoroční přehlídka talentovaných muzikantů, rád sem jezdíval i spisovatel Adolf Branald.

Město samé se poprvé připomíná v roce 1230. Prošlo pohnutou historií, ve které nechyběli ani švédští dobyvatelé, kteří v roce 1639 Zbiroh vypálili.

Velmi zajímavou osobností v historii Zbiroha je pruský podnikatel Strousberg, který v 19. století na Zbirožsko přijel se slibem vybudovat ze zdejšího kraje " český Manchester " . Nové železárny se skutečně slibně rozjely, zaměstnaly spoustu místních lidí a zdálo se, že městečku nastanou zlaté časy. Strousberg sám ke svému užívání přestavěl zbirožský zámek. Jenže pohádka dlouho netrvala. Po sedmi letech, v roce 1875, přišel krach. A na zbirožské tak opět čekala jen bída a vztek...
Celou uvedenou historii kolem B. H. Strousberga zaznamenal již vzpomínaný A. Branald ve své knize Král železnic. Zbiroh od východu.

V roce 1879 koupili zbirožský zámek Colloredo-Mansfeldové. Počátkem 20. století si pak od nich pronajal jeden ze sálů - tzv. krystalovou síň - již vzpomínaný Mucha ke své práci. Rod Colloredo-Mansfeldů držel zámek do roku 1945.
Za doby socialismu však stavba opět ztrácí na kulturním významu - zámek získala armáda a pro veřejnost se tak stal nepřístupným. Ani po roce 1989, kdy zámek přešel do majetku města, se v tomto smyslu mnoho nezměnilo. Až v roce 2004 stavbu koupila společnost Gastro Žofín, která provádí postupnou rekonstrukci a zámek otevírá návštěvníkům.
Znovu se tak můžeme projít přívětivým prostředím zámeckého parku, který nabízí řadu zákoutí k posezení a odpočinku. Nechybí ovšem ani herní či dokonce adrenalinové prvky. Nádvoří zámku ožívá řadou akcí pro veřejnost, např. jarmarky. A za prohlídku pochopitelně stojí i zámek jako takový.

Zbiroh ovšem nabízí i jiné hodnoty. Za zmínku stojí jistě i zdejší pestrý kulturní život. Počátkem léta vždy městečko ožívá hudebním festivalem již zmíněného Václava Vačkáře. Jeho jméno nese i místní Základní umělecká škola, která k řadě kulturních produkcí ve Zbirohu přispívá nemalou měrou.Domovská stránka