ZAJEČOV


V údolí Jalového potoka leží ves Zaječov, obkroužená ze všech stran brdskými vrcholy (ze severu je to Jivina (620 m.n.m.), z jihu Okrouhlík (550,5 m.n.m.), na jihovýchodu je dominantní Beran (684,4 m.n.m.), na západě se nachází Hromovka (577,1 m.n.m.)).

Zaječov se však spíše možná proslavil jako Svatá Dobrotivá, někdejší cvočkařská a železářská ves (vysoká pec zde byla do roku 1817). Turistickým lákadlem je ovšem nesporně klášter. Založen byl r. 1263 (podle jiných údajů v r. 1262) pod názvem "Na Ostrově" Oldřichem Zajícem z Valdeka, který sem uvedl augustiniány. Za husitských válek byl klášter zničen, pak obnoven roku 1496, aby opět zpustl v polovině 16. století. Znovu obnoven byl v roce 1886, mezitím ovšem již v 17. století prošel přestavbou.

Zaječov od Kleštěnice

Součástí klášterního komplexu je kostel Zvěstování Panny Marie ze 14. století. V interiéru kostela se nachází hodnotné vnitřní zařízení (hlavní oltář s obrazem "Adorace Madony" od J. P. Molitora z r. 1745, gotická soška Svaté Dobrotivé z 1. poloviny 14. století, pozdně gotická socha Madony, varhany z roku 1727). K severní straně přiléhá kaple Sv. Dobrotivé z r. 1327, která byla později zbarokizovaná, snad J. Santinim. Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela je z roku 1709.


Domovská stránka