Točník a Žebrák

Hlavní palác na Točníku

V okolí Žebráku se místo pro výlet doslova nabízí - je to dvojice hradů Žebrák a Točník.

Pro pohodlnější cestující či rodiny s dětmi jsou přímo v podhradí připravena parkoviště. Pro více turisticky založené jedince je zde možno využít modrou turistickou značku z nádraží ČD v Praskolesích. Ta nás provede přes obec Chlustina do městečka Žebrák, jehož centrum se v poslední době postupně velmi pěkně upravuje. Odtud nás stezka vyvede pod strmé svahy Točníku. Po levé straně se nám otevírá pohled na hrad Žebrák, jehož historii jsme blíže popsali na stránce věnované městu Žebrák a jeho okolí.

Zaměřme se proto nyní na hrad Točník. Ten byl vystavěn králem Václavem IV. na přelomu 14. a 15. století. Svůj krach zažil honosný hrad v 18. století. Správa panství přesídlila do královodvorského zámku. Je doloženo, že ještě v roce 1722 byla převážná část hradu pod střechou a stačilo je pouze udržovat. Proměny ve zříceninu byl nakonec uchráněn pouze palác, kde byla někdejší audienční síň změněna v kapli. Ta se v protireformační době pochopitelně nemohla nechat zchátrat. Ostatní části hradu ovšem zpustly, definitivní úder zasadily úřady na konci 18. století, kdy povolily nejchudším lidem regionu, aby hrad zabydleli.

Zašlá sláva hradu se tak začala křísit až v době současné. Pilnou prací řady lidí byl hrad nesmírně oživen, turisté si jej mohou opět zevrubně prohlédnout a mívají často pobyt zpestřený i o pravidelné akce ve stylu "návratů do středověku". Točník se také stává centrem pozornosti filmařů.


Zpět --- Domovská stránka