Upolín - vzácný klenot vlhkých luk

V půli května začínají na podmáčených loukách rozkvétat nápadné rostliny upolínu nejvyššího (Trollius altissimus).

Naše prababičky měly na Podbrdsku pro tuto rostlinu celkem trefné pojmenování bublina. Koruna upolínu má skutečně kulovitý tvar a do daleka září zlatožlutou barvou.

Upolín je roztroušenou až vzácnou rostlinou, zejména v nižších polohách v poslední době mizí. Tím víc nás může těšit, že v našem kraji můžeme pozorovat nezanedbatelnou populaci tohoto nádherného druhu.

Druh je trochu taxonomicky obtížnější, v minulosti se razilo pojmenování úpolín, a také druhové jméno není jednoznačné, v četných literárních zdrojích jej najdeme jako upolín evropský. Klíč ke květeně České republiky (Kubát a kol. 2002) však pro náš druh uvádí jako platný název upolín nejvyšší.
Běžným milovníkům prostředí je ale asi tento taxonomický guláš celkem lhostejný a spokojí se s krásným a estetickým zážitkem, pohledem na louku ozdobenou nápadnými trsy této neobyčejné rostliny.

Příroda --- Domovská stránka