Otmíčská hora


Asi 2,5 km severozápadně od Lochovic, při jižním okraji obce Otmíče, se nachází Otmíčská hora, diabasové těleso nápadně vystupující z okolní krajiny a neodpustitelně zjizvené opuštěným lomem. Otmíčská hora Je zde možno rozeznat několik stavebních fází hradiště z 1. tisíciletí př. Kr. Především je pak Otmíčská hora přírodní památkou (rozloha 5,3 ha, vyhlášena 1986), neboť se zde nachází teplomilná společenstva skalních stepí a hájové vegetace typické pro diabasový podklad, zejména je nutno zdůraznit výskyt bělozářky liliovité (obrázek) a koniklece českého (obrázek). Mimo nich zde lze najít např. čistec přímý, ožanku hroznatou či ostřici nízkou. Vyskytuje se zde také řada druhů teplomilných bezobratlých živočichů, zvláště hmyzu a měkkýšů.
Potenciální problém pro místní společenstva představuje šíření nepůvodních dřevin, zejména trnovníku bílého (akátu) a borovice černé. Tyto dřeviny, zejména akát, zde vytvářejí porosty, které vytlačují původní druhy rostlin z míst jejich přirozeného výskytu.Zpět --- Domovská stránka