ČÁP ČERNÝ NA HOŘOVICKU

 

 

Jedním z nejpopulárnějších ptačích druhů je bezpochyby čáp černý. Přispěl k tomu projekt Africká odysea (nyní "Nová odysea"), který mnohé napověděl o cestách tohoto druhu do jeho zimovišť. Tento projekt se odbýval z velké části v našem kraji. Přibližme si proto nyní tohoto majestátního ptačího obyvatele brdských lesů. Připojen je seznam vlastních pozorování autora za poslední roky.

 

 

 

"Osobní nacionále"

(údaje o životě čápa černého)

 

CICONIA NIGRA, čáp černý - žije ve větších lesích, poblíž rybníků a slepých ramen, dále u rybnatých potoků a říček v horách. Čáp černý Narozdíl od čápa bílého má bílé pouze břicho - jinak je celý leskle černý (= dospělý) nebo tmavohnědý s drobným světlejším skvrněním (= mladí). Zobák a okolí oka dospělého ptáka je krvavě červené, u mláďat je zobák zprvu žlutavý a postupně přechází v zelenavou barvu. Potravu sbírá v potocích a tůních uvnitř lesa a jen zřídka na otevřených vodách. V letu drží krk poněkud níže než hřbet, takže se zdá ze strany "hrbatý" (zřetelné na velkou vzdálenost!). Hlas: vydává pouze na hnízdišti po krátkou dobu hlasité zvuky, starší mláďata se hlasitě ozývají jen při vyrušení (při kroužkování). U nás hnízdí na více místech. Tažný. Výskyt: konec III. - IX. (BALÁT 1986)

Domovem je široký pruh Eurasie, území je mnohem větší a také souvislejší než u čápa bílého. Území: jih Pyrenejského poloostrova (zdejší populace považována za reliktní, jinak v 19. století z celé západní Evropy na čas vymizel (HUDEC et al. 1994), střední Evropa, jižní Švédsko, na severu probíhá hranice jeho rozšíření přibližně po 60. rovnoběžce až na ostrov Sachalin. Jižní hranice jde jižní částí Balkánu, Malou Asií, Iránem, Střední Asií, severozápadním Mongolskem a Čínou (ne v Japonsku). Netvoří zeměpisné rasy. V Asii žije až do výšky 2200m. Izolovaná hnízdní populace vznikla i v jižní Africe, a to zřejmě usídlením zimujících ptáků až po r. 1900 (VOOUS 1962 in HUDEC et al. 1994)

U nás pravidelně hnízdí např. v Krkonoších, v Jeseníkách, v lužních lesích jižní Moravy a na Křivoklátsku, nyní i v Brdech. Přilétá v druhé polovině března a v dubnu, odlétá od konce srpna až do října. Dvě hlavní tahové cesty končí ve východní, snad i v jižní Africe, asijští čápi zimují ve východní části indických poloostrovů.

Pohlavně dospívá ve třetím roce. Hnízdo je poměrně plošší než u čápa bílého a jeho jamka je obyčejně vystlána mechem a větvičkami. Někdy se nastěhují do opuštěných hnízd dravců. V horách a předhůřích mohou hnízdit v rozsedlinách skal, u nás obyčejně hnízdí na stromech, obvykle těsně u kmenu.

Na jídelníčku čápa černého jsou zejména ryby a žáby, v horských oblastech loví údajně hlavně pstruhy, které chytá v bystřinách. Loví často daleko od hnízda. Dle příručky pro terénní ornitology Ptáci Evropy se uvádí, že "má značný repertoár chraptivého supění a funění, které zní jako broušení pily, krom toho vydává jednotlivé, docela libozvučné zvuky. Klapání zobákem uslyšíme méně často než u čápa bílého". (HANZÁK 1974)

U nově vzniklých párů budujících hnízdo se stává, že v dané sezóně nehnízdí. (BOBEK, POJER, PEŠKE 1997)

 

Základní údaje:

délka těla - 96cm

délka křídla - 56cm

délka ocasu - 22cm

rozpětí křídel - 155cm

hmotnost těla - 2,4 až 3,2kg

přílet na hnízdiště - konec března až počátek dubna

odlet - srpen až září

doba hnízdění - duben až červenec

počet vajec - 3 až 5

hmotnost vejce - 81,3g

rozměry vejce - 65,4 x 48,8mm

délka vysezování - 35 až 38 dní

délka hnízdní péče - 62 až 76 dní

 

 

Vlastní pozorování čápa černého v regionu od roku 1997

 

20. 8. 97: Bavoryně, přelet směrem Knížkovice, Hředle

12. 9. 97: Hořovice, sídliště Višňovka, přelet

15. 9. 97: Kotopeky, v korytu Červeného potoka při JZ okraji obce pozorováni v 7.25 hod. při cestě autobusem dva jedinci, dle tvrzení některých cestujících byl 1 ex. kroužkován

 

30. 7. 98: Kleštěnice, přelet cca ve směru Komárov - Kvaň

11. 8. 98: Hořovice, pozorován kroužící jedinec nad Lidickou ulicí

13. 8. 98: Hořovice, přelet nad sídl. Višňovka v 18 hod. směrem k sverovýchodu

14. 8. 98, Hořovice, v 19 hod. nad sídl. Višňovka, přelet identickým směrem jako včera

 

22. 5. 99, Záluží u Hořovic, v 17.00 hod. 1 ex. sbíral potravu u potoka, pak chvíli kroužil poměrně nízko nad obcí, poté zamířil J směrem ke Komárovu

30. 5. 99, Kleštěnice, v 16.15 hod. 1 ex. přelétal S směrem ke Komárovu, za 10 min. se vracel zpět J směrem

17. 6. 99, Kleštěnice, v 17.15 hod. 1 ex. kroužící nad údolím, poté opět odlet J směrem (zde zřejmě hnízdiště - s největší pravděpodobností by spadalo do kvadrátu 6249, přičemž Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR (ŠŤASTNÝ, BEJČEK et HUDEC 1996) ho z tohoto kvadrátu neuvádí).

27. 6. 99, Kleštěnice, 8.00 hod., další přelet 1 ex. obvyklým směrem z J od svého pravděpodobného hnízdiště ke Komárovu (směr S). Neboť v tomto směru poměrně nedaleko leží i Záluží, nabízí se domněnka, že čáp, pozorovaný v Záluží 22. 5., může být týž jedinec.

5. 7. 99, Hořovice, v 16.30 hod. pozorovány 2 exempláře přeletující nad Palackého náměstí směrem od východu k západu

6. 7. 99, Kleštěnice, 10.30 hod., velmi zajímavé pozorování - čáp černý přilétal ve svém obvyklém směru z J, přímo nad Kleštěnicí se střetnul se třemi exempláři krkavce velkého. Všichni čtyři ptáci kroužili asi minutu společně nad údolím, poté jeden z krkavců začal za svého typického varovného volání na čápa nalétávat a napadat jej. Čáp se jej zřejmě snažil odradit otevíráním a klapáním zobáku (pozorováno dalekohledem), nicméně po chvilce ustoupil zpět ke svému pravděpodobnému hnízdišti (směr J), krkavec jej následoval i v tomto směru, až se oba ptáci ztratili nad lesem. Zbývající dva krkavci zatím odlétli Z směrem za Jivinu.

24. 7. 99, 18.30 hod., 1 ex. pozorován při přeletu z JZ směru na SV. Pozorován zhruba od hořovického závodu Delicia, letěl směrem nad vesnice Chlustina a Bavoryně, kde se definitivně ztratil z dohledu.

30. 7. 99, Libomyšl, 10 hod., 1 ex. krátce pozorován z automobilu, kroužil nad S okrajem obce

1. 8. 99, Hořovice - 2 čápi kroužili v dopoledních hodinách nad areálem hořovické nemocnice

8. 8. 99, Kleštěnice, 10.30 hod. - po 33 dnech (poprvé od střetu s krkavci) pozorován čáp na Kleštěnici. Přelétal ve směru od Komárova ke svému předpokládanému hnízdišti. Nad Kleštěnicí se zastavil a nejméně 10 minut kroužil nad údolím a vrcholem Hlava.

26. 8. 99, Kleštěnice - Jedinečný zážitek přineslo dnešní pozorování v 17.00 hod., kdy od Komárova přilétlo nad Kleštěnici 6 čápů (2 staří a 4 tohoroční mláďata), kteří začali kroužit nad údolím. Létali tak nízko, že bylo možno i bez dalekohledů pohodlně pozorovat zelenavé zobáky a tmavohnedý šat mladých. Tri z mládat se dokonce snesla k Jalovému potoku a krátce se zde zřejmě snažila lovit, byla však vyrušena projíždějícími automobily. Celé pozorování trvalo asi 12 min., poté všichni jedinci postupně odletěli jižním směrem.

 

14. 5. 00, Kleštěnice - první letošní zdejší pozorování černých čápů! V 9 hod. pozorován 1 ex. kroužící nad Jivinou, po chvíli zmizel za hřebenem jivinské hory. V 9.15 hod. se objevil znovu, ne však sám - nad vrchem Jiviny kroužili již 2 jedinci. Oba po chvilce zmizeli Z směrem.

17. 6. 00, Hořovice, 17 hod. - přelet 1 ex. v poměrně malé výšce nad Lidickou ulicí JZ směrem.

1. 7. 00, Kleštěnice, 18 hod. - přelet 1 ex., podobně jako 14. května Z směrem nad Jivinu; nad údolím Jalového potoka však zřejmě ztratil přenášenou potravu (had?), okamžitě se otočil a letěl zpět opačným směrem (zřejmě pro novou kořist), opětovný návrat k předpokládanému hnízdišti nepozorován.

12. 8. 00, Hořovice, 11 hod. - 1 ex. kroužil nad hořovickou nemocnicí, postupně se přesouval Z směrem.

 

30. 6. 01, Kleštěnice, 19,15 hod. - první letošní pozorování "kleštěnických" čápů - 1 ex. směřoval po tradiční trase z brdských lesů z J ke Komárovu; cca po 15 minutách se vracel, pricemž asi 5 minut kroužil nad vrcholem Hlava

1. 7. 01, Kleštěnice, 11 hod. - 1 ex. čápa černého pozorován při sběru potravy na louce u Jalového potoka

1. 7. 01, Hořovice, 18 hod. - 1 ex. sledován při přeletu nad sídlištěm Višňovka, letěl JZ směrem

11. 7. 01, Kleštěnice, 18,15 hod. - 1 ex. přelétal S směrem

13. 7. 01, Kleštěnice, 12,20 hod. - čáp sledován při přeletu J směrem, znovu pak v 16,30 hod.

3. 8. 01, Kleštěnice - 1 ex. sledován 2x při přeletu - v 17 hod. J směrem, v 17,30 hod. S směrem

 

5. 5. 02, Podluhy, 1 ex. pozorován při přeletu nad obcí V směrem

22. 6. 02, Hořovice, 1 ex. pozorován při přeletu nad Lidickou ul. JV směrem 

(Pozn.: V roce 2002 čápi nebyli vůbec pozorováni ve své obligátní lokalitě Kleštěnice.)


V roce 2003 čápi černí nebyli v regionu pozorováni.


14. 5. 04, Hořovice, 1 ex. sledován při přeletu nad sídlištěm Višňovka V směrem

30. 5. 04, Kleštěnice, 1 ex. sledován při přeletu J směrem, tj. k hnízdišti z minulých let


28.7. 2005, Lochovice, 1 ex. sledován v 9,30 hod. při sběru potravy v poli na Lánském vrchu, cca 80-100 m od silnice

30.8.2005, Záluží, 1 ex. při přeletu JZ směrem


16.5.2006, Hořovice, 20,30 hod., 1 ex. při nízkém přeletu nad sídlištěm Višňovka, J směr

30.6.2006, Kleštěnice, 1 ex. při přeletu směrem S-J


20.6.2007, Kleštěnice, 19 hod., 1 ex. přeletující J směrem, tj. k hnízdišti z minulých let

14.7.2007, Hořovice, 16 hod., 2 ex. přeletující S směrem

2.9.2007, Hořovice, 17 hod., 1 ex. kroužící nad městem

7.10. 2007, Hořovice, opozdilý jedinec sledován při přeletu nad městem V směrem

 

Příroda --- Domovská stránka