ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍK - BRKOSLAV SEVERNÍ

Zdálo by se možná neobvyklé, že i území naší republiky může pro některé druhy ptáků hrát roli teplých krajin. Jsme zvyklí, že ptáci se na zimu stěhují minimálně na jih Evropy, a ještě spíš do obecně tradované Afriky. I u nás se však objevují druhy ptáků, které k nám přitahují přezimovat z dalekého severu. Jsou to např. labuť zpěvná, vzácná sněhule severní či právě brkoslav severní (Bombycilla garrulus).

Brkoslav severní

Brkoslavové se většinou po naší krajině pohybují v hejnkách, jen někdy zastihneme jednotlivé ptáky.

Způsobem letu i velikostí připomíná špačka, takže nezkušený pozorovatel si ani nemusí uvědomit, že vidí severské zatoulance. Zbarvení je však zcela odlišné, doplněné typickou chocholkou. Poznávacím znakem za letu je pak rovně uťatý ocas, u špačka je vykrojený.

V našich podmínkách se brkoslav vyskytuje od října až do dubna, těžiště výskytu připadá na zimní měsíce.

Brkoslavy potkáme všude, kde je dostatek vhodných plodů pro jeho obživu - v zahradách, parcích, alejích i v řídkých lesích, kde sbírají plody šípkových růží, jeřábů, hlohu i jmelí.

Je zajímavé, že počty brkoslavů přitahujících ze severu jsou v jednotlivých letech různé. Někdy dochází k masivní invazi, jindy zastihneme jen několik málo exemplářů.


Příroda --- Domovská stránka