OTMÍČSKÁ HORA


Otmíčská hora je pozoruhodným krajinným prvkem, jehož přírodovědecký a historický význam je na těchto stránkách stručně popsán jinde (odkaz zde). Je však také hojně navštěvovanou vyhlídkou daleko do podbrdského kraje. Místní krajina i příroda nabízejí řadu pěkných scenérií, jak demonstrují následující snímky.


Pohled na Otmíče, v pozadí křivoklátské lesy.


Samotné diabasové těleso Otmíčské hory.


Průhled ke Kočvarům.


Kouzlo "obyčejných" violek.


Zde hojná je sasanka pryskyřníkovitá.


Symbol Otmíčské hory - koniklec


Pohled k Hořovicím.


Praskolesy


Pohled přes Praskolesy ke Zbirohu


Výhled na křivoklátské lesy


Otmíče


Dominující jarní zeleň


Pohled k Netolicím


Stará borovice, jeden ze symbolů vyhlídky na Otmíčské hořeZpět