Babočka kopřivová

Batolec červený

Brdské lesy

Břečťan v invazi

Bourovec ostružiníkový

Čáp bílý

Čáp černý

Čekání na jaro

Drvopleň obecný - housenka

Dřevokazné houby

Jaterník podléška

Jemná krása "obyčejného" smrku

Ještěrka obecná

Liliovník tulipánokvětý

Předjaří u Kleštěnice

Kouzla světla a sněhu

Kouzla světla a sněhu II.

Křižák obecný

Křižák pruhovaný

Lišaj borový

Padlý lesní velikán

Pohled z Jiviny

Ropucha obecná

Soumračník rezavý

Střevlík kožitý

Štítonoš zelený

Tajemná ruka v třenickém lomu

Tesařík dvojpásý

Tesařík páskovaný v portrétu

Tesařík rudý

Údolí Jalového potoka

Vítání jara

Zejkovec hluchavkový

Zimní krajina našeho domova

Zimní krajina našeho domova II.Zpět