BRDY - JORDÁN


Zánik Vojenského výcvikového prostoru Jince a zřízení CHKO Brdy otevírá mnoho nových možností pro turistiku v regionu. Přinášíme ochutnávku prvních fotografií z bývalé dopadové plochy Jordán. Je zde nutné bezpodmínečně dodržovat pravidla pohybu pouze po stezkách - plocha není pyrotechnicky vyčištěna a ani se zde s tím nepočítá. I tak je ovšem výlet na toto místo zážitkem - ať už kvůli bývalým vojenským objektům, kde Zdeněk Svěrák před léty exceloval v Obecné škole, kvůli jedinečným vřesovištním porostům majícím místy až tundrový charakter či uchvacujícím výhledům daleko do české kotliny...