HOŘOVICE - BAŽANTNICE


Cesta do háje Bažantnice bývala vždy oblíbenou vycházkovou trasou hořovických občanů, nutno však podotknout, že její stav byl poněkud neutěšený. To se však v poslední době zásadně změnilo. Došlo k úpravě a obnově aleje, křoviska a staré proschlé stromy nahradila nová výsadba.
Když se pak přidá krásný letní podvečer, je to báječné místo pro fotografa... Tak dobré světlo!