MRTNÍK


V poměrně prudkém svahu mezi Hvozdcem a Komárovem leží osada Mrtník. Možná rozsahem malá, nicméně z historického i krajinářského hlediska vysoce zajímavá. Za pozornost stojí minimálně místní kostel s prastarými náhrobky (včetně rodu Pešíků) a místní bývalá škola.

Historie mrtnického školství se datuje již do 16. století, kdy Jiří Pešík z Komárova dal vybudovat školu naproti faře, později rozšířenou hrabětem Vrbnou. Výuka procházela nejrůznějšími úskalími, vycházejícími z tehdejší doby - ani místnímu kraji se v 17. století nevyhnul mor, který zdecimoval počty obyvatel.
V době tereziánské byla škola skutečným kulturním a náboženským centrem obce a počet dětí v té době byl naopak ohromující, např. v roce 1825 se zde sešlo i 205 žáků a to se jednalo o jednotřídku!

Vpravdě historický snímek III. třídy mrtnické školy ve školním roce 1895/96.

Do mrtnické školy chodili žáci z Hvozdce, Mrtníka, Hrachovišť, Chaloupek, Neřežína, Kleštěnice, do roku 1878 pak i z Komárova, Oseka a Malé Vísky.

Budova mrtnického kostela

Bylo jasné, že takové počty dětí nemůže stařičká budova zvládnout. Proto byla roku 1893 otevřena škola nová. Ta pak sloužila svému účelu ještě několik desítek let. Poté byla budova využívána jako škola v přírodě. Dnes ji užívají dětské oddíly z Kladna, ale jezdí sem i školní děti z okolí, které zde pořádají různé kursy.


Místní kostelík byl pravděpodobně vystavěn horníky z nedaleké Jedové hory, ložiska rumělky a železné rudy. Pod ním se nacházela studánka, dle pověstí se zázračnými účinky. Tu pak ve dvacátém století potkala řada stavebních úprav a postupně se stala vodním zdrojem nejprve pro Komárov, kterému svou kapacitou však nestačila, poté pak pro Hvozdec a Mrtník. Vodu z tohoto pramene můžeme ochutnat vedle místní fary, kde je vyvedena. Samotná studánka však již v původní podobě s kamenným roubením neexistuje. Je obkroužena betonovou jímkou a nachází se na nepřístupném pozemku, včetně božích muk, která u ní byla vystavěna.


Osada Mrtník dnes náleží pod osadu Hvozdec.

Domovská stránka