LOCHOVICE


Historie podbrdského městečka Lochovic se začíná odvíjet zřejmě od 11. století (traduje se rok 1039). Na základě archeologických nálezů lze soudit, že prostor dnešních Lochovic byl v té době skutečně již osídlen, existovalo zde slovanské hradiště. První písemná zpráva o Lochovicích pochází však až z roku 1318. Tehdejším vlastníkem panství byl Vilém Zajíc z Valdeka.

Pohlednice z Lochovic konce 20. století

Dalším významným datem v historii městečka je rok 1574, kdy císař Maxmilián II. povýšil Lochovice na městečko a udělil mu městský znak. Rozhodující roli v tom zřejmě sehrála osoba tehdejšího majitele Lochovic - pana Mikuláše Waltera z Waltersperku, který byl císařovým oblíbencem. Svědčí o tom mj. i fakt, že císař udělil městský znak i druhému sídlu v držení pana Waltera - Biskupicím na Třebíčsku.

Dominantou obce je zámek, v současné době dosti zpustlý. Ten zde vznikl přestavbou původní tvrze, snad v 16. století. Posléze byl zámek pozměněn sérií stavebních úprav do dnešní čtverhranné podoby.

Další významnou památkou je kostel sv. Ondřeje, mající kořeny v roce 1654. Již předtím se zde ovšem nalézal na tomtéž místě kostel sv. Stanislava, připomínaný již v roce 1318, zdevastovaný pak v období třicetileté války.

Zajímavým objektem jsou i lázně, kde se dnes nalézá ústav sociální péče. Jejich sláva spadá do období konce 19 století, kdy sem přijížděla řada významných hostů. V téže době se zdejší zámecký park stal místem, kde působila letní krajinářská škola Julia Mařáka.

K Lochovicím nyní náleží další tři osady - Netolice, které byly založeny Václavem Kazimírem Netolickým, svobodným pánem z Eisenbergu, v letech 1754-1760. Obora vznikla po roce 1780 pod původním názvem Hatě na místě někdejší skutečné obory, v níž se chovali jeleni. Kočvary založil rovněž hrabě Netolický v roce 1754 jako nový dvůr s rozsáhlými zemědělskými pozemky.

. . .

Lochovický zámecký park již jen vzpomíná na slávu dob rozkvětu místních lázní a letních škol J. Mařáka. Mnohé vzácné stromy již v roce 1906 padly za oběť dřevařům a jejich dřevo bylo prodáno do loděnic. Park postupně během 20. století dosti zpustl. Po roce 1989 se zámek vrátil do soukromých rukou a park je nyní oficiálně nepřístupný. Určité botanické zajímavosti zde ale přece jen přežívají - mohutný exemplář liliovníku tulipánokvětého, stromu s květy skutečně připomínajícími tulipány. Koneckonců, je zde možno pozorovat právě i nehojný tulipán lesní.

V Lochovicích nalezneme rovněž dvojici památných stromů, konkrétně dub letní a lípu malolistou.


Přírodovědný klub Lochovice

Tip na výlet

ZPĚT NA DOMOVSKOU STRÁNKU