František Sládek - zapisovatel historie Lochovic

Přebal knihy Fr. Sládka o historii Lochovic, kterou vydala obec Lochovice v roce 1998.

Na počátku poslední dekády května 2003 oslavil své 84. narozeniny pan František Sládek. Člověk, který se zapsal výrazným písmem do života a kulturního povědomí obce Lochovice; nejen tím, že po 29 let řídil místní školu, ale rovněž svými čtivými publikacemi o historii Lochovic a jejich okolí.


Pan František Sládek byl jmenován do funkce ředitele lochovické školy v roce 1950 a ve funkci zůstal až do 30. června 1979. Na škole přitom působil od roku 1942, tedy celkem 37 let.
28. března 1961 byl za svou práci oceněn ministrem školství titulem "Vzorný učitel", což jistě bylo pro školu a celé Lochovice událostí mimořádného významu.

Pan Sládek, zejména v posledních letech, v obci a celém regionu proslul ovšem také svou literární činností; zejména historicky orientované publikace "Lochovice" a "Z kraje Horymírova" přinášejí řadu zajímavých poznatků z minulosti kraje.


Jak píše pan Sládek o svém domovském městečku?
Městečko Lochovice patří k nejstarším sídlištím na Podbrdsku. Leží na železniční trati Zdice - Protivín a vychází odtud místní železniční trať Lochovice - Zadní Třebáň. Protéká jím říčka Litavka, na pohled klidná, která však mnohokrát obyvatelům dokázala přinést velké svízele. V městečku bývaly, dnes již zapomenuté, lázně s léčivou vodou, jejíž pramen se dosud nalézá v tamní kapličce...Zpět