KRAJ V LITERATUŘE -

- LITERATURA V KRAJI

Titulní list druhého dílu " Vlastivědy české " z počátku 20. století, která ještě dnes přinese čtenáři mnoho poučného o krásách domoviny, nejen v našem kraji.


Jak psal o Podbrdsku Karel Sezima

Život a dílo básníka Ivana Slavíka

"Básník v keckách" - Václav Hrabě

František Sládek - zapisovatel historie Lochovic