Znak městečka Jince


JINCE

Historie městečka Jince je psána především železářskou výrobou.  Nejstarší písemný doklad o místním železářství je znám z roku 1390, jedná se o privilegium Václava IV., které umožňuje znovuobnovení jineckých hutí a dolů (ty jsou tedy zjevně starší než výše uvedené datum), poškozené dřívějšími majiteli. Jince tehdy byly svobodnou osadou, kterou okolní panství získalo až v 16. století za vlastnictví Pešíků.

První vysoká pec je v Jincích uváděna roku 1646. V polovině 18. století vzniká krásný zámek ve slohu pozdního baroka, s velice pěkně upraveným parkem. Zámek je dnes bohužel zdevastovaný. Hrabě Rudolf Vrbna buduje roku 1810 vysokou pec Barboru, která na svém místě stojí dodnes. V provozu byla do r. 1874 a před rozbořením ji zachránilo umístění pily do jejího objektu.

Roku 1806 se v Jincích narodil houslový virtuos a hudební skladatel Josef Slavík, ve své době velmi uznávaný, bohužel dožil se pouze 27 let.

V 19. století zde působil geolog a paleontolog Joachim Barrande, který zde zkoumal zdejší bohatá naleziště trilobitů, kteří ve zdejší lidové mluvě dostávali nejrůznější půvabná jména (viz níže). V Jincích se jich nejvíce nachází na stráni Vinice, která je proto chráněna, přesto bohužel mnozí "paleontologičtí zlatokopové" zdejší zkameněliny drancovali za účelem komerčního prodeje. Nejčastějším druhem trilobita je zde Ellipsocephalus hoffi  (lidově zde zvaný "konínský ráček"), který se dostal i do jineckého městského znaku. Dalšími příklady z kambrických jineckých vrstev jsou např. Ptychoparia striata, Conocoryphe sulzeri ("korunáč"), Hydrocephalus minor, Paradoxides gracilis ("úzký špičák") či Agnostus integer ("obojam").


Vysoká pec Barbora


Jince - pohled ke kostelu


Zchátralá budova místního zámku


Domovská stránka