HOSTOMICE


I Hostomice pod Brdy patří k obcím, které stojí na pozemcích patřících původně královské koruně. Na úroveň městečka je chtěl povznést již ve 14. století Vilém Zajíc z Valdeka.

Záběr z hostomického náměstí

Bohužel to sám osobně již pravděpodobně nezrealizoval, neboť v roce 1318 umírá. Jeho myšlenky však byly uskutečněny. Přes darování královských pozemků jeho synu Zbyňkovi vedla cesta až k potvrzení výsad městečka, které Hostomice získaly v roce 1343 od tehdejšího pražského purkrabího pana Hynka Berky z Dubé.
Málo se možná ví o tom, že Hostomice dlouhá léta podléhaly Karlštejnu. Stalo se tak rozhodnutím samotného Karla IV. v roce 1357 a obě obce spolu tak souvisely až do bouřlivého roku 1848.
Mezitím již byly Hostomice ovšem povýšeny z městečka na město, stalo se tak 19. listopadu 1738.

Hostomice pod Brdy byly ve své historii častokrát poznamenány válkou. V době husitství městem táhla vojska Zikmundova i Žižkova. Jako většina podbrdských sídel nezůstaly ani ony ušetřeny barbarskému řádění Švédů - neblahým datem v jejich osudu se stal 23. říjen 1639, kdy byly švédskými vojsky vypleněny.

V historii tohoto podbrdského městečka nalézáme i stopy řemesel - věhlas si získali hostomičtí hrnčíři, ovšem v době 19. století se řada místních chudých obyvatel živila cvočkařstvím - ruční výrobou hřebíků. Práce to byla neutěšená a špatně placená; nuzné podmínky vedly až k cvočkařské rebelii v roce 1866. Ačkoliv byla potlačena vojskem, její ohlas nezanikl a pozdvihl odpor cvočkařů i v dalších místech.

V dějinách Hostomic nacházíme i jméno vynikajícího (a bohužel v obecném povědomí málo známého) rodáka - dr. Václava Treitze (1819-1872), profesora patologické anatomie na pražské univerzitě. Ve svém oboru dosáhl takového významu, že po něm byly dokonce pojmenovány některé anatomické části lidského těla.

Rozhodneme-li se Hostomice navštívit, neměli bychom jistě opomenout ani nedaleké Neumětely, vždyť pověst o bájném Šemíkovi a jeho skoku přes vyšehradské hradby do zpěněných vod Vltavy zná ze školy snad každý...


Domovská stránka