POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA:

 

Balát F. 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Academia, Praha.

Bejček V., Šťastný K. et Hudec K. 1995: Atlas zimního rozšíření ptáků v ČR 1982-1985. H&H, Jinočany.

Bobek M., Pojer F., Peške L. 1997: Africká odysea v datech. ARTIS, Beroun.

Čáka J. 1998: Střední Brdy - krajina neznámá. Mladá fronta, Praha.

Čáka J. 1999: Toulání po Brdech. Mladá fronta, Praha.

Čáka J. 2001: Podbrdskem od městečka k městu. Nakl. Paseka, Praha, Litomyšl.

Dolejš R. 2003: Český Paganini. Echo, Beroun.

Dostálová A. 2003: Básník Slavík žil v Hořovicích půl století. MF Dnes, Praha.

Fatka O. 1998: Paleontologická naleziště v brdském kambriu: nutnost ochrany. Sborník Příroda Brd: 67-72. EnviTypo, Praha.

Garkisch M. 1998: Berounsko. Doteky minulosti. Vydal Okresní úřad Beroun.

Habětín V. et Knobloch E. 1983: Kapesní atlas zkamenělin. SPN, Praha.

Hanzák J., Hudec K. 1974: Světem zvířat II. - Ptáci, 1. část. Albatros, Praha.

Hlaváček R., Pecháčková S., Sofron J. et Šandová M. 1998: Předběžný pohled na květenu Brd z hlediska současného průzkumu. Sborník Příroda Brd: 85-92. EnviTypo, Praha.

Hrabák V. 2002: Zaniklé obce v našem okolí I., II. Komárovák (8), měsíční zpravodaj Obce Komárov.

Hrabák V. 2002: Jedová nebo Dědova hora. Podbrdské noviny, Hořovice.

Hrabák V. 2002: Zázračná studánka v Mrtníku. Podbrdské noviny, Hořovice.

Hrabětová J. 2001: V otázce místa narození krále Jiřího se historikové rozcházejí. MF Dnes, Praha.

Hudec K. et al. 1994: Fauna ČR a SR, svazek 27. Ptáci - Aves, díl I. Academia, Praha.

Hůrka J. 2000: Jedová hora a falešné mince. Podbrdské noviny, Hořovice.

Hůrka J. 2001: Po proudu Červeného potoka. Podbrdské noviny, Hořovice.

kolektiv autorů 1993: Almanach 1948-1993. Gymnázium, Hořovice.

kolektiv autorů 1998: Almanach 1948-1998. Gymnázium, Hořovice.

Komárek J. et Tykač J. 1949: Atlas motýlů. Melantrich, Praha.

Kubát K. 1999: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 2002.

Leitnerová J. 2000: Perličky z Hořovic I.-V. Berounský deník, Beroun.

Münker B. 1998: Plané rostliny Střední Evropy. Knižní klub a Ikar, Praha.

Novák I. 1980: Butterflies and moths. Artia, Praha.

Novák I. a kol. 1992. Česká jména motýlů. ČSE, Praha.

Novák I. a kol. 1997: Katalog motýlů (Lepidoptera) Čech. Klapalekiana, 33, Suppl.

Pánek K. 1999: Tři pověsti ze Žebráku a jeho okolí. MF Dnes, Praha.

-pro- 1999: Z historie mrtnické školy. Podbrdské noviny, Hořovice.

Pruner L. et Míka P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana, 32, Suppl.

Reichholf-Riehmová H. 1997: Hmyz a pavoukovci. Knižní klub a nakladatelství IKAR, Praha.

Sezima K. 1945: Z mého života I. Nakl. Jos. R. Vilímek, Praha.

Slavík I. 1993: Ta hudba. Petrov, Brno, MHT, Hořovice.

Slavík I. 1999: Zaniklé tvrze v našem kraji I.-III. Podbrdské noviny, Hořovice.

Sládek F. 1998: Lochovice - z historie podbrdského městečka. Vydala Obec Lochovice.

-šk- 1999: Z historie Hostomic. Podbrdské noviny, Hořovice.

Tuček K., Tvrz F. 1982: Kapesní atlas nerostů a hornin. SPN, Praha.

Veverka J. 1999: Fauna motýlů (Lepidoptera) Hořovicka. Klapalekiana, 35: 49-58.

Zapletal M. 1995: Hry v přírodě. Leprez, Praha.

Dále využity turistické mapy "Brdy a Rokycansko" (vydal KČT, Praha, 1997), "Brdy a Třemšínsko" (KČT, Praha, 1994) a "Plzeňsko" (vydala Kartografie, Praha, 1992).Domovská stránka