BÝVALÉ VESNICE NA HOŘOVICKU

I na Hořovicku existovalo několik vesnic, které jsou historicky doloženy, nicméně již dávno zmizely z povrchu zemského. Alespoň heslovitě si některé z nich připomeňme.

Pohoří - tato vesnička ležela přibližně kilometr jižním směrem od Újezda, při potoku Čerňák. Je věrohodně doložena v tzv. Urbáři hořovického panství z roku 1648. V roce 1586 je uváděna již jako pustá.

Roudnička - rozprostírala se při okraji lesa v úbočí Plešivce mezi Lhotkou a Běštínem. Dokládá se v roce 1511. Pravděpodobně zde bydleli horníci, kteří kutali železnou rudu (odtud název osady) v plešiveckých lomech, snad v místech dnešního Smaragdového jezírka.

Sedlice - tato vesnice se nacházela na území dnešního VVP Brdy, nedaleko hradu Valdeka. Její historie končí v době ne až tak dávné, oproti výše uvedeným dvěma vesničkám je uváděna ještě v roce 1788, byť už jen jako osada o dvou chalupách (Schallerova topografie). Vesnici Sedlice se zřejmě nevyhnul za třicetileté války osud tak typický pro náš kraj - pálení a vraždění obyvatelstva. I proto se těmto místům dnes říká Na Umrlé.

Vyšebohy - název se dodnes uchoval pro skalnatý ostroh nad řekou Litavkou mezi Libomyšlí a Chodouní. Stejnojmenná vesnice je dokládána v roce 1384, kdy na jejích pozemcích pracovali chodouňští. Zanikla zřejmě již za husitských válek.

Historie --- Domovská stránka