TočníkŽebrák

ŽEBRÁK A TOČNÍKZahledíme-li se od Hořovic směrem k severu, nelze v krajině přehlédnout charakteristickou siluetu dvou středověkých královských hradů - na vyvýšeném skalním hřbetu se vypíná Točník, při úpatí vrchu dominuje vysoká věž Žebráku.

Hrad Žebrák založil kolem roku 1300 vnuk Oldřicha Zajíce z Valdeka. Od 23. ledna 1336 se stal majetkem českých panovníků. Král Karel IV. zpočátku hrad velmi rád navštěvoval, nicméně roku 1351 mu zde zemřel prvorozený syn a Karel již na hrad nikdy nepřijel. Ne tak jeho další syn a nástupce Václav IV., který si zdejší končiny velmi oblíbil. Konec slávy hradu začal s velkým požárem v roce 1395. Připočteme-li stoupající obavy krále Václava o svoji vlastní bezpečnost, nelze se divit, že si v letech 1398-1401 nechal vystavět podstatně obtížněji přístupný a pevnější Točník.

Kraj v té době prožíval svůj zlatý věk. Samotné město Žebrák získalo již 7. ledna 1396 od Václava IV. privilegium, jímž bylo povýšeno na královské komorní město se stejnými právy, jako měl Beroun.

Za husitských válek, v roce 1425, byl Točník i Žebrák po tři týdny obléhán kališnickými vojsky, ale odolal.

V 16. století bylo na Točníku umístěno sídlo komorního panství, které však bylo velmi často zastavováno. V tomto století také definitivně dožil hrad Žebrák.

Svůj krach zažil honosný hrad Točník v 18. století. Správa panství přesídlila do královodvorského zámku. Je doloženo, že ještě v roce 1722 byla převážná část hradu pod střechou a stačilo jej pouze udržovat. Proměny ve zříceninu byl nakonec uchráněn pouze palác, kde byla někdejší audienční síň změněna v kapli. Ta se v protireformační době pochopitelně nemohla nechat zchátrat. Ostatní části hradu ovšem zpustly, definitivní úder zasadily úřady na konci 18. století, kdy povolily nejchudším lidem regionu, aby hrad zabydleli.

Zašlá sláva hradu se tak začala křísit až v době současné. Pilnou prací řady lidí byl hrad nesmírně oživen, turisté si jej mohou opět zevrubně prohlédnout a mívají často pobyt zpestřený i o pravidelné akce ve stylu "návratů do středověku". Točník se také stává centrem pozornosti filmařů.ZPĚT --- Domovská stránka