NARODIL SE KRÁL JIŘÍ V HOŘOVICÍCH?

Města Hořovic se dotýká i problematika osobnosti jednoho z našich nejslavnějších panovníků - krále Jiřího. Dodnes nejsou historici schopni dát jasnou odpověď na otázku, kde tento panovník spatřil světlo světa.


Byť král Jiří je všeobecně znám pod přídomkem "z Poděbrad", je dost možné, že poděbradským rodákem nebyl. S tímto lázeňským městem je poprvé spojován až na počátku 19. století, v kronice lidového písmáka Matěje Minida.
Navíc poděbradský hrad tou dobou vůbec nepatřil Jiříkovým rodičům, ale Hynku Bočkovi, strýci pozdějšího panovníka.
Rodiči krále Jiřího byli Viktorin z Kunštátu (husitský hejtman a přítel Jana Žižky) a Anna z Vartenberka.

Naproti tomu Hořovice jsou jako rodiště krále Jiřího uváděny již o více než 200 let dříve, a to i v díle takového významného autora, jakým byl bezesporu Daniel Adam z Veleslavína.

Nechme nyní promluvit Prokopa Lupáče z Hlaváčova, který již v roce 1584 píše, že král Jiří se narodil "6. dubna 1420 v 5 hodin 24 minut odpoledne v městě pánů z Říčan". Což Hořovice tou dobou byly...

K Hořovicům jakožto Jiříkově rodišti se přiklání též význačný historik August Sedláček. Naproti tomu např. František Palacký prosazuje spíše tradici poděbradskou.

Přesnou odpověď na otázku z úvodu článku tedy neznáme. Hořovice však na seznamu možných kolébek života krále Jiřího figurují na jendom z nejčelnějších míst.

Historie --- Domovská stránka